Päivän Byrokraatti

Please Wait...

Päivän Byrokraatti

PB: Kokoomuksen puoluetoimisto haluaa viedä päätösvallan jäsenistöltään

By | 27.3.2016
10 Comments
 • author avatar
  Aku Ankka 3 vuotta ago Vastaa

  Siis onko tilanne jo tosiaankin näin epätoivoinen?

 • author avatar
  Kalle 3 vuotta ago Vastaa

  Stubbin mielistelijä Kari Tolvanen unohtui listalta.

  • author avatar
   Päivän Byrokraatti 2 vuotta ago Vastaa

   Täysin totta! Lisään Karin listalle.

 • author avatar
  ceterum censeo 2 vuotta ago Vastaa

  Tuon suurempaa tyhmyyttä nuo myllykirjeen kirjoittajat eivät olisi pystyneet tekemään yrittämälläkään. Nyt on suureen julkisuuteen saatettu, että puolueen jäsenet ja kannattajakuta ovat niin tyytymättömiä Stubbiin, että puoluekoneiston täytyy tulla hätiin. Ja jos joku lisää vettä myllyyn, niin tällainen junttakirje. Nyt heräävät nekin, jotka ovat toistaiseksi olleet odottavalla kannalla. Jäämme odottamaan kiinnostuksella seuraavan gallupin tuloksia. Oma veikkaukseni: noin 2 – 3 prosenttia kokoomuksen kannattajista siirtyy ryhmään ei osaa/ei halua ilmoittaa kasntaansa.

 • author avatar
  Kriittikkijäbä 2 vuotta ago Vastaa

  Hyvään journalismiin ja mielipidekirjoituksiin ei mielestäni sisälly haukkuva kielenkäyttö. PB on harjoittanut yleensä ihan asiallista kritiikkiä, mutta VMn mulkuksi tituleeraaminen ei moista ole. Kiva olisi, jos täälläkin taso säilyisi.

  • author avatar
   Sensuurijäbä 2 vuotta ago Vastaa

   Mielestäsi PB:ltä olisi siis hyvän tavan mukaista sensuroida haastattelemiensa henkilöiden sanomisia?

  • author avatar
   Päivän Byrokraatti 2 vuotta ago Vastaa

   Hei, me emme tietenkään nimitelleet Stubbia, vaan kerroimme, millaisia nimityksiä pari hänen puoluetovereistaan hänestä käytti. Kyse ei tosin ollut ’Sensuurijäbän’ arvelemalla tavalla varsinaisesta haastattelusta, vaan kävimme vain ihan vapaamuotoisesti oluella näiden parin parlamentaarikon kanssa. Siitä ehkä myös tuo hieman räväkämpi kielenkäyttö… Tosin jutun kannalta näiden kommenttien esiin nosto oli täysin irrelevanttia ja olisi ehkä osoittanut meiltä parempaa makua jättää ne silti pois.

 • author avatar
  ObjektivistinBulla 2 vuotta ago Vastaa

  ” Suomi tarvitsee nyt oman Margaret Thatcherinsa, joka lopettaa vasemmiston pillin mukaan tanssimisen, pistää ay-liikkeen kuriin ja korjaa tämän maan.”

  Suomeen ei ehkä kannata toivoa ensi hätään ns. vahvaa johtajaa. Suomalaisittain se vahva johtajuus toteutuisi tuhoisana, kekkosmaisena, korruptoituneena hv-verkostona. Thatcherin oli mahdollista olla omalle maalleen hyvänlainen vahva johtaja, koska Britannian instituutiot tarjosivat hänen vallankäytölleen yksilönvapautta suojaavan yhteiskunnan asettamat rajat ja toimintatavat.

  Suomen instituutiot eivät tarjoa kansallisille johtajillemme yksilönvapautta suojaavaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä. Suomen poliittis-byrokraattista valtaa käyttäviä henkilöitä ei rajoita parempaan käyttäytymiseen ohjaava checs-and-balances -rakenne. Siksi Suomen poliittis-byroraattisen joukkion on mahdollista toimia tavalla, joka tuottaa ehtymättömän virran jutunaiheita tämänkin blogin kirjoittajille.

  Suomi tarvitsisi kipeästi institutionaalisia muutoksia. Niistä tärkein on Perustuslakituomioistuin.

  Perustuslakituomioistuimeen olisi luonnollista säätää nimitettäväksi vain tuomarinkoulutuksen saaneita henkilöitä. He toimisivat virkavastuulla, ja heidän yksityiselämänsä nauttisi pienempää yksityiselämän suojaa kuin ns. taviksen yksityiselämä, koska heihin kohdistuisi muita ihmisiä enemmän ns. ”maan tapa”-paineita. Ja niiden paineiden ohjaamaksi taipuneina Perustuslakituomioistuimen päättäjät saisivat aikaan enemmän tuhoa kuin muut ihmiset.

  Kaikki Perustuslakituomioistuimen viranhoitoon liittyvä dokumentointi tulisi olla julkista, jotta tuomioistuimen päätöksiin vaikuttava informaatio olisi kansalisten ja aktivistiryhmien tavoitettavissa ja analysoitavissa. Julkisia tulisi olla tuomioistuimen päätösten perusteluiden lisäksi myös virkasähköpostit, kokousten pöytäkijat ja organisaation sisäiset memot ja rutiininomaisesti videoituna kaikki kokoukset. Auringonvalo on parasta desinfiointia.

  Koska viranhoidon läpivalaisu olisi jatkuvana sangen tehokasta, epäpätevän ja/tai sisäisesti ristiriitaisen ja/tai eturyhmien lobbaukseen sortuneen tuomarin olisi hyvin kiusallista toimia virassa. Kiusallisuuden lisäksi hänet voitaisiin haastaa oikeuteen viranhoitoon liityvien vaatimusten loukkauksesta.

  Virkoihin ei varmasti olisi samanlaista tunkua kuin nyt perustuslakikomiteaan, johon valikoituu eduskuntapaikan saaneita poliitikkoja. Näin haastavan työn palkan täytyisi vastata viranhoidon asettamia vaatimuksia. Mutta tämä instituutio olisi kansakunnalle aika tuottava investointi.

  Uusien lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden lisäksi Perustuslakituomioistuimen tehtäviin kuuluisi arvioida ja tuomita myös olemassaolevien lakien perustuslain vastaisuus tai lakien aliarvoisen epäselvä muotoilu. Samoin sen kuuluisi tuomita pätemättömäksi”lainomaiset yleiset käytännöt”, joiden noudattamisen varmistamisessa käytetään valtion koneistoa apuna. Esim. tupo-sopimusten yleissitovuus olisi yksi kandidaatti sellaisesta käytännöstä.

  Suomi on — ymmärtääkseni — edelleen tasavalta, jossa tiettyjä perusoikeuksia, kuten sopimusoikeus, ei voi demokraattisesti enemmistöpäätöksellä ottaa yksilöltä pois. Tai ei siis voisi, jos noudattaisimme omaa perustuslakiamme.

  Toinen kandidaatti perustuslaillisten oikeuksien loukkaamisesta olisi kansalaisen organisoiman ryhmäkanteen nykyinen laittomuus. Perustuslakituomioistuin ehkä pystyisi palauttamaan ihmisille oikeuden yhteistyöhön ryhmäkanteen nostamisessa.

  Voin tietenkin olla väärässäkin. Ehkä Suomi ei olekaan tasavalta. Mutta siinäkin tapauksessa Perustuslakituomioistuin saisi aikaan sen, että voisimme edes äänestää poliitikkoja, joiden mielestä perustuslaissa tulisi taata kansalaisille sopimusvapaus.

  • author avatar
   Päivän Byrokraatti 2 vuotta ago Vastaa

   Kiitos hyvin perustellusta kommentista, josta olen varsinkin perustuslakituomioistuimen tarpeen suhteen täysin samaa mieltä. On absurdia, että tuomioistuimet eivät voi tutkia (tavallisen) lain perustuslainmukaisuutta.

   Tunnen tuomarilaitoksen hyvin ja sinänsä perustuslakituomioistuimen tuomareiden asema tuskin edes kaipaisi sen suurempaa säätelyä kuin mitä on voimassa esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomareiden osalta. Puolueettomuus ja neutraliteetti toteutuu tuomarikannassa hyvin, ja en näe syytä, miksi perustuslakituomioistuin muodostaisi tästä poikkeuksen. Ylimääräinen tuomareihin kohdistuva julkisuus voisi kääntyä jopa tarkoitustaan vastaan, politisoiden tuomioistuimen päätöksenteon.

   Ja vielä vahvasta johtajasta. No, jollei ihan Margaret Thatcher, niin kelpaisiko vaikka Elina Lepomäki?

 • author avatar
  ObjektivistinBulla 2 vuotta ago Vastaa

  Elina Lepomäki kelpaa, riemulla. Mutta hänenkin olisi helpompi olla haluamansa hyvä, vahva, klassista liberalismia toteuttava johtaja instituutioiltaan nykyistä läsimaisemmassa Suomessa.

  Tätä blogia on muuten kiva lukea, kiitos kun kirjoitat. Tulee toiveikkaampi ja vähemmän yksinäinen olo.

Leave a Comment

Päivän Byrokraatti on yhteiskunnallinen ajakohtaissatiiri, joka kannattaa tervettä järkeä, yksilönvapauksia, sanan- ja mielipiteenvapautta, tasa-arvoa ja markkinataloutta.