Käyttöehdot ja tietoa sivustosta

Sivustosta
 

Päivän Byrokraatti on yhteiskunnallinen ja poliittinen ajakohtaissatiirisivusto, joka kannattaa tervettä järkeä, yksilönvapauksia, sananvapautta, tasa-arvoa ja markkinataloutta. Sivusto jakaa säännöllisen epäsäännöllisesti nimeään kantavia palkintoja ja ottaa kantaa haluamiinsa yhteiskunnallisiin puheenaiheisiin.

 

Huumoripitoinen Päivän Byrokraatti -palkinto jaetaan säännöllisen epäsäännöllisesti muun muassa valtiojohtoisuutta ja holhousta edistäville älyttömyyksille. Päivän Byrokraatti edustaa aatesuuntana klassista liberalismia ja rakentaa juttunsa yksilönvapauksien, sananvapauden, tasa-arvon ja vapaan markkinatalousyhteiskunnan puolustamiselle.

 

Päivän Antibyrokraatti -palkinto on edellisen vastakohta ja se jaetaan tahoille, jotka vahingossa tai tahallaan yrittävät sysiä Suomea oikeaan suuntaan.

 

Pakinoidemme tyylilaji on “BBC meets Monty Python”, eli paljon brittityylistä piikittelevää huumoria ajankohtaisista havainnoista. Aivan kaikkea ei pidä ottaa liian vakavasti.

 

Käyttöehdot

 

Sivuston käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sivustossa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

 

Päivän Byrokraatti -sivusto ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä. Kaikki sivustoon ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. Viittaukset palveluntarjoajan sivustoon ovat sallittuja ja jopa toivottuja, mutta niiden tulee tapahtua linkittämisen kautta.

 

Käyttäjän on sallittua käyttää sivustoa kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Hyväntuulisuus, huumorintaju ja käytöstavat ovat käyttäjässä erityisen pidettyjä ominaisuuksia.

 

Sivusto sisältöineen tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston sisällön mahdollisista virheistä ja voi milloin tahansa muokata sivustoa tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus mm. muuttaa tai muokata sivustoa tai lisätä ja poistaa osia sivustosta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa sivuston, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa sivuston tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, sivustossa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy sivustoon ja kieltää sivuston käyttäminen jatkossa.

 

Kommentointi sivuston julkaisuissa ja keskusteluforumilla saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti, ja rekisteröitymiselle voidaan asettaa ikäraja sekä muita edellytyksiä. Rekisteröityessään sivuston käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin. Käyttäjä voi rekisteröityä sivustoon käyttäen Facebook- tai Twitter -tunnuksiaan. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista sivustossa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä palveluntarjoajaan, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän käyttäjätunnusten käyttäminen sivustolla.

 

Sivusto sisältää osioita (kuten keskustelufoorumi ja julkaisujen kommentointi), joissa käyttäjä voi julkaista omaa aineistoa. Käyttäjä vastaa julkaisemansa aineiston sisällöstä kaikilta osin. Aineisto ei saa olla lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaista. Käyttäjän tulee hankkia kaikki julkaisemansa aineiston sisältöön mahdollisesti tarvittavat immateriaalioikeudet ja muut luvat. Aineiston ja siinä käytettyjen materiaalien tai aineistojen tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien tulee kuulua käyttäjälle tai käyttäjällä tulee olla asianmukainen lupa oikeudenhaltijalta. Käyttäjä nimenomaisesti vapauttaa tämän sivuston palveluntarjoajan kaikesta vastuusta, joka liittyy kolmansien osapuolien esittämiin vaatimuksiin käyttäjän julkaisemaan aineistoon liittyen. Käyttäjä antaa palveluntarjoajalle oikeuden käyttää  ja tarvittaessa tehdä muutoksia aineistoon sen julkaisemiseksi tällä sivustolla. Käyttäjä myöntää palveluntarjoajalle käyttäjän julkaisemaan aineistoon vapaan käyttöoikeuden, joka sisältää oikeuden voimassa olevan lainsäädännön rajoissa luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan ei tarvitse maksaa käyttäjälle tai aineistossa esiintyville tahoille korvausta edellä mainitusta käyttöoikeudesta.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa sivustolta aineistoa, joka on ristiriidassa lain, hyvien tapojen tai näiden ehtojen kanssa. Palveluntarjoaja yksipuolisesti määrittää, minkälaista aineistoa on pidettävä hyvien tapojen vastaisena. Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti ja käyttäjälle ilmoittamatta muuttaa tarjoamiensa sivuston otsikointia, valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia ilman velvollisuutta maksaa käyttäjälle korvausta tai hyvitystä.

 

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä (“cookies”).

 

Sivusto sisältää linkkejä verkkosivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla palveluntarjoajain hallinnassa eikä palveluntarjoaja valvo tai tarkista linkitettyjen sivustoiden sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa linkitettyjen sivustoiden sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

 

Ulkopuolisiin sivustoihin johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä sivustolta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoita omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston omiin käyttöehtoihin ennen kyseisen sivuston käyttämistä.

 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Käyttäjä vapauttaa palveluntarjoajan ja kaikki sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä tai liittyvät sivuston käyttöön.

 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sivuston välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Sivuston käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään vahvistuksena siitä, että käyttäjä hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.

 

Päätoimittaja

 

Juha Ketola