21
syys
2017

PB: Tilastotieto järkevän maahanmuuttokeskustelun pohjaksi puuttuu

Päivän Byrokraatti -palkinnon saa Tilastokeskus, joka ei ainakaan toistaiseksi tarjoa järkiperäiseen keskusteluun tarvittavaa tietoa siitä, miten demografisen rakenteen ennustetaan muuttuvan maahanmuuton seurauksena.

 

Päivän Byrokraatin silmiin osui Tiede-lehden keskustelupalstalta kymmenisen vuotta vanha keskustelu ennusteista, joiden mukaan tietyt Länsi-Euroopan maat muuttuisivat jollain aikataululla muslimienemmistöisiksi. Keskustelu aktivoitui yllättäen uudelleen, mutta koska kymmenessä vuodessa ilmapiiri on muuttunut vähemmän sallivaksi vapaalle mielipiteiden vaihdolle, Tiede-lehti sulki ketjun lähes välittömästi.

 

Koska keskustelussa esitettiin joitain varsin häkellyttäviäkin väitteitä, Päivän Byrokraatti yritti tutkia niiden todenperäisyyttä etsimällä julkisista lähteistä luotettavaa tietoa artikkelin pohjaksi. Tehtävä osoittautui liki mahdottomaksi.

 

Tuoreissakin artikkeleissa viitataan suhteellisen vanhoihin tietoihin, sillä vuoden 2010 jälkeen kerättyjä tilastoja ei tunnu löytyvän. Puutetta on mahdotonta korjata kokoamalla tiedot itse, sillä se ei onnistu ilman valtiollisten tilastokeskusten resursseja. Ennustetta varten pitäisi olla käytössä paitsi tarkat luvut väestön tämänhetkisestä demografisesta rakenteesta, myös maahanmuuttotiedot ja -ennuste uskontokunnittain ja tietoja eri väestöryhmien keskimääräisestä lapsiluvusta. Hypoteesi kun on, että islaminuskoiset maahanmuuttajaperheet tyypillisesti lisääntyvät kantaväestöä nopeammin.

 

Silti väite odotettavissa olevasta muslimienemmistöstä tuntuu epäuskottavalta mahdollisesti Ranskaa lukuun ottamatta, mutta ilman kattavaa dataa on epämiellyttävää jättää tällaista epäilystä roikkumaan ilmaan ilman kunnollista vastausta.

 

Muutamista lähteistä löytyi joitain käyttökelpoisia yhteenvetoja, mutta ne ovat keskenään hyvin ristiriitaisia.

 

Vuodelta 2009 löytyy muun muassa The Telegraphin laatima yhteenveto sen hetkisestä tilanteesta. Konservatiiveja kannattava The Telegraph piti artikkelissaan muun muassa hälyttävinä havaintoja, joiden mukaan vuonna Espanjan muslimiväestön osuus olisi kasvanut vuosien 1998 ja 2007 välillä 3,2 prosentista 13,4 prosenttiin. Linkki artikkeliin löytyy alempaa.

 

Toisaalta The Economistin artikkeli vuodelta 2016 käyttää lähteenään vuodelta 2010 olevaa tilastoa, ja sen mukaan Espanjan muslimivähemmistön osuus olisi tuolloin (2010) ollut vain 2 prosenttia. Samoin Wikipedia ehdottaa Espanjan muslimipopulaation osuudeksi 3,57 % vuonna 2012 ja 4,13 % vuonna 2016. Vasemmistolainen The Guardian taas veikkaa määräksi 2,3 % vuonna 2010.

 

Luvut ovat niin kaukana toisistaan, että niiden perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Espanja ei ole poikkeus, vaan tiedot ovat ristiriitaisia myös kaikkien muiden maiden osalta, ja myös kaikissa muissa etsimissämme lähteissä.

 

Pahinta on, että tilastointi voi joissain maissa olla jopa kiellettyä. Esimerkiksi Ranskassa laki estää tilastojen laatimisen uskonnon tai etnisen taustan perusteella. Kiellossa on kyse toisen maailmansodan aikaisten juutalaisvainojen jättämästä kansallisesta traumasta. Valitettavana seurauksena, luotettavaa tilastotietoa ei ole nyt tarjolla, vaikka esimerkiksi saatavilla olevien maahanmuuttolukujen ja jo ihan katukuvankin perusteella voidaan todeta, että kyseessä on yksi Euroopan suurimmista muslimimaista. Ranskassa maahanmuutto on kiistatta myös aiheuttanut massiivisia sosiaalisia ongelmia (vaikka ne eivät tietenkään ole yksin uskonnollisten ääriainesten syytä).*

 

Myös Tilastokeskus itse on noteerannut ongelman. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksessa 3/2013 todetaan seuraavasti:

 

“Etnisyyttä koskevien tietojen kerääminen ja julkaiseminen on Suomessa sallittua. Etnisyystilastoja ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, koska nykyisin väestötilastointi perustuu rekisteriaineistoihin.”

 

“Suomessa tilastotietoa etnisistä ryhmistä on niukasti, koska tilastoja ei ole mahdollista tehdä nykyisillä rekisteritiedoilla ja haastattelututkimuksilla. Suomella olisi opittavaa Yhdysvalloista, jossa väestölaskentojen lisäksi tehdään määrävälein laaja otostutkimus American Community Survey. Riittävän suuri otos tekisi Suomessakin mahdolliseksi tuottaa tietoa myös pienistä väestöryhmistä.”

 

Päivän Byrokraatti kysyy, eikö tätä olisi jo vuoden 2013 jälkeen voinut korjata. Kuinka voimme ylipäätään käydä järkiperäistä keskustelua maahanmuutosta, jos käytössämme ei ole edes luotettavia lähtötietoja eikä ennusteita vallitsevan politiikan seurauksista?

 

Järki sanoisi, että data tulisi koota koko EU:n laajuisesti samoilla metodeilla. Maahanmuuttoaallossa ei kuitenkaan ole kyse sen vähemmästä kuin modernin ajan suurimmasta poliittisesta kysymyksestä, jolla on Euroopan kansoille ja näiden kulttuureille kauaskantoisia seurauksia. Sitä koskevien poliittisten valintojen tulisi olla korostetun rationaalisia.

 

Tilastokeskus, puute olisi nyt vihdoin aika korjata. Teiltä odotetaan tietoa päätöksenteon pohjaksi.

 

– – –

 

*) Tarpeettomien väärinkäsitysten välttämiseksi, Päivän Byrokraatti ei suinkaan väitä, että kaikki muslimit olisivat uskonnollista ääriainesta. Eri tutkimusten mukaan maahanmuuttajien joukossa on kuitenkin tietty osuus uskonnolliseen ääriajatteluun taipuvaisia, jotka radikalisoituessaan ovat turvallisuusuhka missä tahansa yhteiskunnassa. Mitä suurempi maahanmuuttajien määrä on, sitä suurempia haasteita näiden integraatiossa kohdataan ja sitä suurempi riski on myös ääriryhmien radikalisoitumisesta.

 

The Telegraph 8.8.2009

 

The Economist 23.3.2016

 

The Guardian 2.4.2015

 

Wikipedia “Islam in Spain”

 

 

Saatat tykätä myös

PB: Vasemmistohallituksen arvostelu on vihapuhetta?
PB: Pakolaispolitiikka
PB: Tapaus Pink Room – feminismi ja sananvapaus
PB: Päivä jona Twitteristä tuli mahtavampi kuin Yhdysvaltain presidentti

9 vastausta

 1. Rainer Bergman

  “Tarpeettomien väärinkäsitysten välttämiseksi, Päivän Byrokraatti ei suinkaan väitä, että kaikki muslimit olisivat uskonnollista ääriainesta. Eri tutkimusten mukaan maahanmuuttajien joukossa on kuitenkin tietty osuus uskonnolliseen ääriajatteluun taipuvaisia, jotka radikalisoituessaan ovat turvallisuusuhka missä tahansa yhteiskunnassa. Mitä suurempi maahanmuuttajien määrä on, sitä suurempia haasteita näiden integraatiossa kohdataan ja sitä suurempi riski on myös ääriryhmien radikalisoitumisesta.”

  Fakta on myös se että näistä vähemmän aktiivisista suuri ellei suurin osa toimii ääriajattelijoita tukien vähintään passiivisesti. ‘Muslimienemmistö’ vaikka ei olisi totaalisti pelkkiä radikaaleja niin heillä on yleistäen aika selkeästikin enemmän jaettua arvopohjaa radikaalien kuin länsimaisen yhteiskunnan ja Eurooppalaisten maiden lakien kanssa. ‘Muslimienemmistö’ on myöskin faktisesti, oli kuinka maltillisen oloista tai sitä esittävää muutoin niin siitä huolimatta jatkuva uuden ääriaineksen lähde (siis heidän joukostaan syntyy uutta ääriainesta jatkuvasti). Ja vielä se fakta että ‘Muslimienemmistö’, kuten mikä tahansa vastaavanlainen ryhmittymä tai väestön osa toimii OMIA etujaan ajaen ja vähintäänkin merkittävällä tavalla jo siten asettaa vastakkain muslimiväestön ja Eurooppalaisten maiden alkuperäisväestön.

  Eli:
  1. Muslimiväestö pyrkii ajamaan omia etujaan, asettavat siis itsensä länsimaisia vastaan
  2. Saavuttaessaan paremman aseman muuttavat toimintaansa länsimaisiin nähden
  3. Pyrkivät yleisesti aina tuomaan esiin omat, länsimaista oikeuskäsitystä vastaan olevat sääntönsä paitsi omaan yhteisöön niin myös sen ulkopuolelle. Vähemmistönä peitellysti, osuutensa kasvaessa suoremmin. Puhumattakaan sitten kun on vain ‘oma’ yhteisö enää asettamassa sääntöjä / valta-asemassa niin omasta yhteisöstä vaiennetaan kaikki maltillinen ja länsimaisuutta salliva.
  4. Eli lopulta muslimienemmistö on kaikkea muuta kuin maltillinen, sillä muslimiyhteisö käytännössä aina vaimentaa maltilliset joukoistaan (tähän on monta syytä, yksi tärkein on se että se on ulkomailta johdettu poliittinen ideologia), puhumattakaan miten suhtautuvat vähemmistöihin jotka eivät kuulu muslimiyhteisöönsä…

 2. Jarno

  Tämä on tosiaan pelottava aihealue, josta saa valitettavan vähän oikeaa tietoa. Pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa häämöttää demokraattinen vallankumous, jossa vieras ideologia (Islam) valtaa yksinkertaisesti massaenemmistöllä valtion päättävät elimet ja voi siten uhata sekularismille ja yksilönvapaudelle perustuvaa länsimaista yhteiskuntajärjestystä.

  Tämä huoli tulee siitä, että muslimienemmistöisissä valtioissa uskonto ja politiikka ovat usein sidoksissa keskenään ja Islamilla on myös yhä kansainvälisiä uskonnollisia auktoriteetteja, jotka korostavat uskontoa suurempana yhdistävänä tekijänä, kuin esim. valtiota, jossa asutaan.

  Länsimaissa on ehkä yksilönvapauden ja kristinuskon hiipumisen myötä unohdettu miten voimakas massojenhallintakeino uskonto on. Ei tietenkään ole ikävä mitään ammoisia uskonsotia, mutta juuri siksi aiheesta tarvitaankin kipeästi keskustelua: Maahanmuuttajien onnistunut integrointi on totta kai hyvä alku, mutta mitkä meidän rauhanomaiset vaikutuskeinomme ovat, jos asiat alkavat luisua eksponentiaalista tahtia huonompaan suuntaan? Tilanteesta ei taida olla historiallisia ennakkotapauksia, joten asian jättäminen vain siihen varaan, että kotouttaminen toimii pitkässä juoksussa kuulostaa kyllä vastuuttomalta.

 3. Tuhlaajapoika

  Näitä tietoja ei tulla ikinä saamaan valitettavasti. Holokausti historia ja nykyinen rasismin pelko, rasismia pelätään jo enemmän kuin aitoja rikoksia, vaikka Islam on uskonta ja ideologia jossa ei ole ollut reformia ja sitä vaan sattuvat palvomaan tummemmat tyypit niin se on kaiken arvostelun yläpuolella, jopa Suomen oikeuslaitokset katsovat, että Islamin arvostelu on “kiihottamista kansanryhmää kohtaan”.
  Minusta on se on aika sama onko täällä 1% vai 10% mutta miettikääpä vaan sitä faktaa, että joka maassa PELÄTÄÄN julkaista vaikkapa pilakuvia tietystä henkilöstä. Voisin sanoa, että islamisaatio on jo tapahtunut. Jokainenhan tietää, että perus-EU perheissä on max 1-2 lasta kun taas suvaitsevaisissa muslimiperheissä naiset synnytyskoneena pukkaavat 5-6 lasta.
  Integraatiota ei tule tapahtumaan jos länsimaisten arvojen vastaisia ideologioita ei tulla tyrmäämään heti rajalla.
  Kalja ja makkara käteen.

  Ps. Kukaan Vihreä ei ole Linkolan jälkeen puhunut miten maapallon ylikansoittuminen ja mamujen hiilijalanjäljen 100x muuton jälkeen auttaa ympäristö? Kuulen aina vaan, että se Ydinvoima ja rasistit ovat pahoja.

 4. Trumpester

  Monesti suvaitsevainen argumentti on, “ettei muslimienemmistö toteudu 10 / 20 / 50 vuodessa, joten ei syytä huoleen”. Tai että hedelmällisyysluvut laskevat, joten nykyinen muslimien eksponentiaalinen lisääntyminen ei jatku.
  Ja oikesssa saattavat ollakin noissa väitteissään. Vaan miksipä nykymenolla uusien muslimien maahanmuutto loppuisi? Muslimienemmistö vaikuttaa siis varsin todennäköiseltä hamassa tulevaisuudessa, jos mitään ei muuteta maahanmuutto- tai uskontopolitiikassa. Aikaa siihen vain saattaa mennä pahimpien pelottelujen sijaan esimerkiksi 200 vuotta, joten ei ole meidän huolemme, suvaitsevaisten mukaan, toisin kuin ilmastonmuutos, mikä saattaa sulattaa Grönlannin jo 10 000 vuodessa, jolloin hukumme, ellemme ehdi tuossa ajassa ylemmille maille.

  On toki mahdollista, että länsimaat maallistavat muslimiväestönsä tulevaisuudessa niin, ettei vuonna 2200 maallikkomuslimia erota maallikkokristitystä tai ateistista. Mutta en uskaltaisi laskea tämän varaan.

  1. Rainer Bergman

   Vuosikymmenet on nähty ettei muslimien alistuminen pääosin Lähi-idän ja etelä-Aasian uskonnollispoliittisille johtajille lopu tai merkittävästi vähene vaikka asuisivat kuinka monta sukupolvea länsimaassa. He ottavat edelleen ohjeensa lähes yksinomaan noilta alueilta eli täysin ei-länsimaisvaikutteiselta johdolta, eikä vahvatkaan länsimaissa asuneet muslimijohtajat uskalla asettua heitä vastaan poikkiteloin.

   Mitä tulee maahanmuuton määrään niin on nähty että päinvastoin on helpompaa ja houkuttelevampaa muslimeille muuttaa maahan/alueelle jossa heidän lukumääränsä on ehtinyt kasvaa suureksi ja etabloida oman lähi-itänsä, etelä-Aasiansa sinne… Kutsujia on enemmän, asioiden järjestelijöitä on enemmän, kaikkea enemmän ja paremmin. Myös ‘omia’ johtajia hivutettu päättäviin elimiin.

   En ole vieläkään nähnyt yhtäkään järkevää perustelua sille että olisi hyvä asia lisätä Euroopan väkilukua entisestään, lisätä väentiheyttä, ihmisten kuormitusta luonnolle, saati että se tehtäisiin näillä menetelmillä!!

   En ole vieläkään nähnyt yhtäkään järkevää perustelua sille että olisi hyvä asia tuoda muslimeja ynnä muita täysin vieraasta kulttuurista tulevia, kouluttamattomia, suvaitsemattomia useimmiten käytännössä ‘länsimaita vastaan sodassa’ pitkään olleita, millä tavalla se on MEIDÄN intresseissä, miten se hyödyttää meitä. Siis muuta kuin hullua ekstremistien puhetta rotuopista kun haluavat kehittää geneettistä superihmistä sillä he pitävät valkoihoisia ihmisiä geneettisesti epätoivottuina (näin sanottu jopa Valtion järjestämän Suomi 100 juhlan avauksessa!!!).

 5. AB

  Erittäin huvittavaa että raivotaan suu vaahdossa jostain “muslimienemmistöstä” ja muslimeista yleensä ja samaan aikaa tosiaan luvut näyttävät että edes paljon puhutuilla Ruotsilla tai Ranskalla ei muslimien prosentuaalinen osuus ylitä edes 10%ia.

  Suomessa tämä luku on 1,3%. Se siitä islamisaatiosta sinänsä, mutta kun tarvitaan joku vihollinen. Tämä näkyy selvästi tuon yhden kuvan grafiikoissa joissa näytetään kuinka suureksi ihmiset _arvioivat_ tuon osuuden. Muslimien suuresta pahuudesta on jauhettu jo tuossa vaiheessa seillaisella innolla että ihmiset oikeasti luulivat väestönosuuden olevan 3-4 suurempi,.

  1. Rainer Bergman

   Mikä siinä on huvittavaa? Voisit parantaa luetun ymmärtämistä sen sijaan että raivoat suu vaahdossa totaalisen typeriä itsekeksimiäsi juttuja: se muslimienemmistö on mahdollisesti tulevaisuudessa eteen tuleva asia, ei kukaan luule että esim. Suomessa olisi nyt muslimienemmistöä. Siitä puhuminen on täysin normaalia, ja on vastuullista myös sekin asia käydä läpi. Mutta kun sinä tarvitset jonkin vihollisen…

   (BTW osuuden yliarviointi mitä todennäköisemmin liittyy siihen yliedustukseen rikollisuudessa ja ennenkaikkea siihen kuinka paljon heitä näkyy katukuvassa norkoilemassa julkisilla paikoilla päivät pitkät: tuo käyttäytyminen on hyvin selvästi kantaväestöstä poikkeavaa ja tosiasiallisesti saa pienemmänkin alueella asuvien osuuden faktisesti olemaan katukuvassa edustettuna moninkertaisena.)

   Kulje jossain esim. Ranskan tai Saksan kaupungin keskustan alueilla, asemien seuduilla jne., pikkukujilla pimeän tultua ja luulisit että heidän osuus on lähemmäs 80%.

  2. Trumpester

   Kirjoitat ikäänkuin ongelmaa ei olisi olemassakaan, eikä siihen saisi varautua ennenkuin osuus ylittää 50%. Ja sitten sanotaan, ettei tässä nyt voida enää mitään tehdä, on vaan sopeuduttava.

   Ihan totta on, että ongelmaa liioitellaan, mutta ongelma se on prosenttikin ongelmasta.

 6. Veijo Hoikka

  Tilastolliset määrälliset lukemat eivät Pyhä Sylvi sentään saa olla ratkaisevassa roolissa tehtäessä toimenpidepäätöksiä kansaintunkeutujien kohdalla! Laadulliset tekijät lienevät vaikeammin tilastoitavissa, taqyyiakin saattaa häiritä…
  Eikös muslimien Euroopan retkistä ole olemassa kirjallista tietoa vanhoilta ajoilta? Eikös niiden tietojen perusteella voisi tehdä johtopäätöksiä? Vai onko parempi katsoa, ja sitten muutaman sadan vuoden kuluttua aloittaa taas sama keskustelu uudelleen?