29
joulu
2015

PB: Tulli, joka ei taaskaan suostu oma-aloitteisesti korjaamaan virheitään

Päivän Byrokraatti -palkinnon saa tulli, jonka käsitys hyvästä hallintotavasta ei sisällä ainakaan vaatimusta korjata omia virheitä. Tulli on taas lokakuussa muuttanut käytäntöään tuontiautojen verotuksessa ja verotuspäätösten oikaisussa, mutta ei ole katsonut tarpeelliseksi tiedottaa muutoksesta, saati oikaista niiden hallintoalamaisten verotuspäätöksiä, joiden vahingoksi se on ennen lokakuuta soveltanut lakia väärin.

 

Kaiken taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 19.12.2014 (KHO 2014:182), jossa arvioitiin 1.1.2008 voimaan tulleen hiilidioksidipäästöihin perustuvan autoverotuksen yhteensopivuutta EU-lainsäädännön kanssa. Vuoden 2008 autoverolain muutoksessa säädettiin taulukon mukainen päästöperusteinen vero maksettavaksi myös käytetyistä tuontiautoista, vaikka se johtikin siihen, että varsinkin vanhempien isomoottoristen autojen tuontihinta muodostui joissain tapauksissa korkeammaksi kuin mikä olisi ollut vastaavan käytetyn suomalaisen auton arvo.

 

Korkein hallinto-oikeus tutki järjestelmän ja totesi sen luonteeltaan autotuontia syrjiväksi. KHO:n mukaan tullin olisi tullut lakia soveltaessaan suorittaa niin sanottu syrjivyysarviointi, eli varmistaa, että sovellettava verojärjestelmä ei toimi tosiasiallisena kaupan esteenä asettamalla toisesta EU-valtiosta tuotavalle autolle korkeamman autoveron, kuin mitä vastaavassa Suomessa jo rekisteröidyssä autossa on käytön aikaisen arvon alentumisen jälkeen veroa “jäljellä”.

 

KHO:n päätöksen johdosta tulli korjasi käytäntöjään, mutta ei kuitenkaan ottanut oikaistakseen jo tehtyjä verotuspäätöksiä oma-aloitteisesti. Kymmenien tuhansien autoja tuoneiden suomalaisten oli kunkin osattava tehdä oikaisuvaatimus. Näiden käsittely on ollut tullihallinnolle melkoinen ruljanssi, ja yhä edelleen ennustettu käsittelyaika valitukselle on lähes vuoden mittainen. Pahinta on, että jos valituksen määräaika oli ehtinyt ennen KHO:n ratkaisua jo mennä umpeen, ei valitusta voinut enää tehdä, vaikka uuden ratkaisun valossa tullin verotuspäätös olisi ollut täysin väärä. Kaikkien niiden osalta, jotka eivät osanneet tai ehtineet oikaisuvaatimusta laatia, voimaan jäi siis lainvastainen veropäätös, jossa maksetun veron määrä oli tyypillisesti noin viidenneksen lain mukaista korkeampi.

 

Nyt tulli korjasi käytäntöään samaisen KHO:n ratkaisun nojalla vielä kerran. Joulukuun 2014 ja syyskuun 2015 välillä tulli näet noudatti oikaisuvaatimuksia käsitellessään käytäntöä, jossa vertailtiin vain auton ensirekisteröintihetkellä voimassa ollutta lakia suhteessa maahantuontihetkellä voimassa olleeseen lakiin. Lokakuusta 2015 eteenpäin tulli on kuitenkin etsinyt pienimmän prosentin kaikista niistä laeista, jotka ovat olleet voimassa auton ensirekisteröinnin jälkeen. Uudella muutoksella on merkitystä sellaisten vuonna 2007 tai sitä ennen ensirekisteröityjen autojen osalta, joiden co2-päästöt ovat alle 240 g/km. Näille autoille kun löytyy vuonna 2008 voimassa olleesta laista pienin autoveroprosentti.

 

Mikäli muuten satut olemaan tuonut auton ulkomailta vuoden 2012 aikana, nyt rupeaa olemaan kiire vaatia oikaisua. Vuonna 2012 maahantuotua autoa koskevan oikaisupyynnön on oltava tullissa viimeistään 31.12.2015 klo 16:15. Myös sähköpostitse (kirjaamo@tulli.fi) toimitettu, allekirjoitettu oikaisupyyntö kelpaa. Jos kukaan teistä saa tämän kirjoituksen johdosta rahojaan takaisin, niin eipä tullut avauduttua turhaan.

 

Hyvää loppuvuotta kaikille!

 

 

 

Saatat tykätä myös

PB: Suomen kansa ei ehkä ymmärrä annebernereidensä arvoa
PB: Antti Palola (STTK): “Jos työ nykykorvauksilla sunnuntaina ei kannata, jääköön tekemättä”
PB: Trafi laskee Buickin logon hiilidioksidipäästöiksi 56 g/km
PAB: lakimies Petteri Snell

Kommentoi