5
syys
2017

Poliisi vastasi PB:n kysymykseen 41 päivän jälkeen. Päädyimme tekemään työn heidän puolestaan.

41 päivää siihen meni, mutta sitkeän toiston jälkeen Suomen poliisi vihdoin kommentoi kysymystämme.

 

Kyse oli Iltalehden 25.7.2017 uutisoimasta poliisihallituksen tilastosta, jonka mukaan poliisin tietoon tulleiden raiskausten määrä oli alkuvuoden aikana kasvanut 23 prosenttia vuoden takaisesta. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vähätteli uutisessa lukujen kasvua väittämällä, että kyse olisi vain ilmoituskynnyksen madaltumisesta:

 

”Erityisesti seksuaalirikoksiin liittyvä avoin keskustelu on madaltanut kynnystä. Rikoksen uhrin asemaan ja oikeuksiin liittyvät parannukset ja mahdollisuudet päästä avun ja tuen piiriin ovat myös edistäneet rikosten ilmituloa.”

 

Päivän Byrokraatti ihmetteli ongelman vähättelyä ja pyysi poliisia täsmentämään, mihin perustuu väite ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

 

Kysymykseen vastaaminen osoittautui poliisille ilmeisen vaikeaksi. Vaikka toistimme kysymyksen päivittäin ja vastausta vaati kanssamme lopulta kymmeniä kansalaisia, kansanedustajia ja toimittajia, poliisi vain itsepäisesti vaikeni.

 

Eilen saimme kuulla, että poliisi oli vihdoin reagoinut muutamalla viestillä. Itse emme niitä heti nähneet, sillä kysymystä kommentoi ylikomisario Jussi Huhtela, joka oli mahdollisesti ideologisista syistä blokannut Päivän Byrokraatin. Toisen tilin kautta tarkasteltuna saimme kuitenkin vihdoin selville, mitä poliisi vastasi. Viestit löytyvät kokonaisuudessaan tämän tekstin alta, mutta tiivistetysti vastauksen olennainen asiasisältö kuuluu seuraavasti:

 

“Ilmoitettujen raiskausten määrä oli noussut mutta esimerkiksi ulkomaalaisten epäiltyjen osuus ei juurikaan samassa suhteessa. Eikö kyse silloin ole nimenomaan ilmoituskynnyksen laskemisesta? Saa korjata jos olen väärässä?”

 

”Viestinnässä ei usein voi kuin epäonnistua, aihe on vaikea. Tilasto on kuitenkin tuossa tulkittavaksi.”

 

 

Kiitos tilastosta, Päivän Byrokraatti tulkitsee.

 

Ylikomisario Huhtelan toimittama tilasto koskee raiskauksia tammi-kesäkuun vertailujaksoilta 2015, 2016 ja 2017. Tilasto osoittaa raiskausten kokonaismäärässä kasvua 22,6 % vuosina 2016 – 2017 ja 28,6 % aikavälillä 2015 – 2017.

 

Suomalaisten epäiltyjen tekemissä raiskauksissa on kasvua 13,7 % aikavälillä 2016 – 2017 ja 8,2 % tarkastelujaksolla 2015 – 2017. Vastaavasti ulkomaalaisten epäiltyjen tekemissä raiskauksissa kasvu on 20,9 % jaksolla 2016 – 2017 ja peräti 68,4 % aikavälillä 2015 – 2017.

 

Päivän Byrokraatin laskelma, käytetyt luvut poliisin julkaisemasta tilastosta.

 

 

Poliisin väite siitä, että ulkomaalaisten epäiltyjen osuus ei olisi kasvanut samassa suhteessa kuin ilmoitettujen raiskausten määrä ei siis pidä paikkansa. Raiskausten kokonaismäärän kasvaessa 28,6 %, ulkomaalaisten epäiltyjen osalta kasvu oli 68,4 % ja ulkomaalaisten epäiltyjen suhteellinen osuus kokonaismäärästä on vastoin poliisin ilmoittamaa kasvanut 16,3 %:sta 21,3 %:iin.

 

Raiskausten, joiden epäilty ei ole tiedossa ja joihin Huhtelan toisessa twiitissä ilmeisesti viitataan ”puskaraiskauksina”, määrä on puolestaan kasvanut 57,0 % viimeisen vuoden aikana ja 75,3 % koko tarkastelujaksolla 2015 – 2017. Näidenkin takana tosin väitetään usein olevan enimmäkseen maahanmuuttajia, mutta kun tilasto ei asiaa selvennä, jätämme tuntemattomien sarakkeen tässä kokonaan tarkastelusta.

 

Suomessa asui vuoden 2017 alussa lähes 244 000 ulkomaan kansalaista (lähde: tilastokeskus) jossa kasvua oli vuoden 2016 alusta 14 000 henkilöä, eli n. 6 prosenttia. Vuoden 2015 alussa Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä oli puolestaan n. 220 000.

 

Koko tarkastelujaksolla 2015 – 2017 ulkomaalaisten määrä on kasvanut 10,9 %, mutta näiden tekemien raiskausten määrä on samaan aikaan kasvanut 68,4 %. Ero on erittäin huomattava.

 

Tilastollisen havainnon perusteella voi loogisesti tehdä kaksi hypoteesia. Joko maassa jo olevat ulkomaalaiset ovat jostain syystä ryhtyneet tekemään enemmän raiskausrikoksia, tai maahan on tarkastelujakson aikana tullut sellaisia uusia ulkomaalaisia, jotka syyllistyvät raiskauksiin muita herkemmin. Kesän 2015 turvapaikanhakijatulva osuu aikajanalle tavalla, joka herättää kysymyksen mahdollisesta yhteydestä. Julkaistujen tilastojen pohjalta ei ole mahdollista tutkia asiaa syvällisemmin, joten poliisin tehtävä olisi tutkia asiaa ja tarjota rationaalisen päätöksenteon pohjaksi tarkempaa faktatietoa.

 

Edelleen, on huomioitava, että poliisin käyttämä tilasto ei millään tapaa erottele turvapaikanhakijoina maahan tulleita muista maahanmuuttajista, eikä tilasto myöskään erottele jo kansallisuuden saaneita ulkomaalaistaustaisia syntyperäisistä suomalaisista. Käytetyn tilastointitavan puutteet ovat huomattavia, sillä yleisen elämänkokemuksen varjolla on turvallista väittää, että esimerkiksi työperäinen länsimainen maahanmuuttaja ei syyllisty raiskausrikoksiin yhtään sen useammin kuin natiivi suomalainen, eikä taas maahanmuuttajataustaisten korkeampi riski syyllistyä rikoksiin kokonaan katoa sillä hetkellä, kun he saavat kansalaisuuden.

 

On siksi syytä olettaa, että käytetty tilastointitapa jopa silottelee turvapaikanhakijoiden rikostilannetta todellisuutta kauniimmaksi.

 

Tilastoista ei ilmene mitään tietoa, jonka perusteella voisi päätellä, että raiskausrikoksen kohteeksi joutuneiden naisten ilmoitusherkkyys olisi kasvanut. Pelkkä rikoslukujen rumentuminen ei sitä kerro. Yhtä hyvin voisi ilman perusteita esittää, että katupuukotusten ilmoitusherkkyys on Turussa kasvanut.

 

Siksi, Suomen poliisi, me kysyimme tätä teiltä, sillä näyttötaakka on väitteen esittäjällä.

 

Jos poliisi osana virallista viestintäänsä väittää, että tilastojen osoittama rikollisuuden kasvu ei pidä paikkansa, vaan että kyseessä on madaltuneen ilmoitusherkkyyden aiheuttama illuusio, tuo väite ei saa olla pelkkä tuulesta temmattu selitys, vaan sille pitää löytyä asialliset perusteet. Muussa tapauksessa poliisin toimintaa ohjaa joko ammattitaidoton sinisilmäisyys tai sellaiset ideologiset syyt, jollaisia poliisilla ei virkatehtävissään saa olla.

 

Lopuksi poliisi vieritti vastuun tilastojen tulkinnasta Päivän Byrokraatille. Ylikomisario Huhtelan sanoin:

 

”Ja kuten sanoin, joku voi esittää että poliisi on väärässä mutta eipä päivän byrokraatinkaan pohdinnat tätä yhtään paremmin todistelleet.”

 

Ylikomisario Huhtela ja Suomen poliisi, me olemme nyt tehneet teidän työnne ja analysoineet tilastot niin, että ongelma on selkeänä kaikkien nähtävissä. Mitä te aiotte seuraavaksi tehdä ongelman korjaamiseksi?

 

 

 

IL 25.7.2017

 

 

Saatat tykätä myös

PB: Pakolaispolitiikka
Perinteisen median kipuilu jatkuu
PB: Päivä jona Twitteristä tuli mahtavampi kuin Yhdysvaltain presidentti
PB: Viranomaiset unohtivat tasapuolisuuden somessa

27 vastausta

 1. Pasi

  >eikä tilasto myöskään erottele jo kansallisuuden saaneita ulkomaalaistaustaisia syntyperäisistä suomalaisista.
  >työperäinen länsimainen maahanmuuttaja ei syyllisty raiskausrikoksiin yhtään sen useammin kuin natiivi suomalainen

  Niin ja unohtui analyysistä 2nd polven etniset “kantikset”, ellei se ollut upotettuna kontekstiin jollain muulla tavalla.

 2. Jarno

  Tilastot nyt on taivuteltavissa melkein minkä tahansa näkemyksen kannalle, eikä Päivän Byrokraattikaan selviä tässä tapauksessa mielestäni ihan puhtain paperein. Tilastojen tulkintatapoja on monia ja mielestäni tämä PB:n esitys oli kyllä tämän aiheen ympärillä erikoisin tähän mennessä. Huhtelan twiitit eivät mielestäni sisällä mitään niin tarkkaa tietoa Huhtelan tulkintatavasta, että Byrokraatti voisi tuomita tämän sen enempää oikeaksi, kuin vääräksi.

  Mutta spekuloidaan:

  Jopa Byrokraatin oma hieno taulukko taitaa jo kertoa sen, mitä Huhtela luultavasti kommentillaan tarkoitti: Ulkomaalaisten prosentuaalinen osuus kaikista raiskauksista on pysynyt 2016-2017 lähes samana, eli ulkomaalaisista ei ole yksin syntipukiksi karulta näyttäviin uusiin tilastoihin. Syitä siis löytyy myös muualta, eli tuosta on vedettävä joko se johtopäätös, että myös suomalaiset raiskaavat entistä ahkerammin tai sitten tapaukset päätyvät paremmin poliisin tietoon. Itse veikkaan ihan maalaisjärjen pohjalta poliisin tavoin jälkimmäistä ja huomautan, että poliisilla on maalaisjärjen lisäksi käytössä myös yksittäistapausten aineisto, josta viitteitä voi hakea, mutta luonnollisesti niitä ei voi laittaa julkisesti saataville ainakaan ennen perusteellista oikeuskäsittelyä.

  Tämä ei toki vielä riitä Byrokraatin vaatimaksi kivenkovaksi todisteeksi, mutta tämän maltillisen toteamisen sijaan PB melkein ensitöikseen laajentaa vertailunsa koskemaan myös vuotta 2015, johon Huhtelan tai ylijohtajan kommentit eivät käsittäkseni edes ottaneet kantaa, vaan nimenomaan tuohon uusimpaan tilastoon suhteessa edellisvuoteen, kuten Iltalehden uutisessakin tehtiin. Sitten PB vielä pyöräytti kaikkien raiskausten ja ulkomaalaisten epäiltyjen määrien muutokset erikseen omiksi kasvuprosenteikseen ja alkoi vertailla näitä keskenään (tämä jos mikä on minusta vähintäänkin jännä tapa tulkita tilastoa), kunnes Huhtelan kommentti alkaa jo näyttää suorastaan törkeältä, jos asiaa ei ajattele yhtään pitemmälle.

  Byrokraatti ei siis saannut kysymykseensä tyydyttävää vastausta, joten ratkaisu on alkaa rakentaa tilaston tulkintaeroja hyödyntäen stooria ammattitaidottomasta, tilastoja vääristelevästä ja mamujen päätä silittelevästä poliisista. Oli aika ala-arvoinen kirjoitus tällä kertaa.

  P.S. Ja luonnollisesti, jos katsotte, että logiikani on virheellistä tai minulta puuttuu tiedoistani joku palapelin olennainen palanen, niin saa esittää vastaväitteitä.

 3. K

  PB, lukekaa Facen yksityisviestinne, toista viikkoa sitten laitettu juttuvinkki.

 4. Janne

  Poliisin alkuperäinen väite ilmoituskynnyksestähän koski vain edellisenä vuotena tapahtunutta muutosta. On vähän harhaanjohtavaa nyt alkaa todistelemaan vasta-argumenttina sitä miten ulkomaalaisten osuus on kasvanut aikaisempina vuosina.

  Syy tähän tosin on varmaan se että ulkomaalaisten suhteellinen osuus pysyi poliisin väitteen mukaisesti suunilleen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos oli niin pieni että sitä ei voi mitenkään erottaa satunnaisvaihtelusta, ja Suomalaisten tekemät raiskaukset kasvoivat absoluuttisesti enemmän kuin ulkomaalaisten.

  Poliisin teoria ilmoituskynnyksen laskusta siis vaikuttaa tilastojen perusteella vakuuttavammalta kuin ulkomaalaisten lisääntyneet raiskaukset.

  1. jussi

   Yli 7% suurempi korotus suomalaisten tekemiin raiskauksiin verrattuna on siis satunnaisvaihtelua…..
   Mutta tietysti jos tarkoitus on saada tulos joka näyttää halutulta, kaikkea kannattaa yrittää….

 5. Trumpesteri

  Huvittavia vastaväitteitä. Alakoulutasoa. Tuokin “satunnaisvaihtelu” se vaan aina on “validi”‘argumentti, vuodesta toiseen, vaikka trendi jatkaa samaan suuntaan. Aina voidaan pilkkoa tilasto niin pieniin osiin, että voidaan väittää epämiellyttäviin seikkojen olevan satunnaisvaihtelua, näin voidaan jatkaa ikuisesti ja aina löytyy typeryksiä uskomaan.

  Ja miksi se ilmoituskynnyksen kasvu ei näkyisi kahden vuoden ajanjaksolla, vaan vain yhden vuoden?
  Entä kuinka monesta ulkomaalaisesta tuli vuodessa suomalaisia ja kuinka moni ulkomaalainen Suomen kansalainen kyseisenä vuonna varttui raiskausikään, eli kuinka suurelta osin suomalaisiksi laskettujen ulkomaalaisuus selittää suomalaisten tekemien raiskausten kasvua?

  Joka tapauksessa ulkomaalaisten tekemien raiskausten määrä kasvoi prosentein 20-13 suomalaisten tekemiä enemmän viimeisenkin vuoden aikana. Kun huomioidaan vielä selvittämättömät raiskaukset, joissa vanhan mantran mukaan ulkomaalaisilla isompi osuus, sillä hehän joutuvat raiskaamaan tuntemattomia, kun eivät tunne ketään raiskattavaa, toisin kuin suomalaiset, ja edelleen huomioidaan ulkomaalaiset suomalaiset, niin voinee helposti todeta ulkomaalaisten sattumalta kiihdyttäneen raiskailuaan kaksinkertaisella vauhdilla suomalaisiin verrattuna viimeisen vuodenkin aikana.
  Ja vielä tuli mieleeni mainita eräissä piireissä levinnyt käytäntö olla ilmoittamatta raiskatuksi tulemisestaan, jotteivat rasistit saisi tuulta purjeisiin tai hädänalaisimmat kärsisi. Tällaista ideologista syytä olla ilmoittamatta suomalaisten rikoksista en ole kuullut olevan kenelläkään. Toisaalta myös muistaa rasistien houkutuslinnuiksi järjestämät raiskattavat rasistineitoset, jotka juoksevat heti kantelemaan poliisille hädänalaisen astuttua ansaan ja raiskattua.

  Huhtela oli oikeassa siinä, ettei ulkomaalaisten tekemien raiskausten määrä ole noussut samassa suhteessa. Se on nimittäin noussut selvästi nopeammin.

  Kysyä sopii, että miten ideologiset kivapuhepoliisit suhtautuvat raiskausilmoitusten vastaanottoon, tutkintaan ja tilastointiin? Saaneeko uhri kivapuhepoliisilta saman palvelun tekijästä riippumatta?
  Itseäni ei ole raiskattu, mutta muuten huomasin, että koko 2000-luvun poliisi on ollut innoton nostamaan rikosasioita ulkomaalaisiin liittyen. Omat kokemukseni tietenkin mitätön otos.

  1. Jarno

   Jos aikuismaiseen kommentointiin kuuluu se, että toisen väitteitä ei tarvitse edes lukea tai ymmärtää ennen tämän solvaamista typerykseksi, niin pitäydyn erittäin mielelläni alakoululaisissa argumentointitavoissani.

   Lyhennetty versio siitä mitä sanoin ja mihin et vastannut millään tavalla:
   Huhtela luultavasti kommentoi tilastosta johdettavaa tietoa siitä, miten ulkomaalaisten osuus kaikista raiskauksista on kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Muutosta ei juurikaan ole, joten fakta on, että jokin muukin on tilanteessa muuttunut, kuin ulkomaalaisten määrä. Poliisiylijohtajan mielestä se on todennäköisesti ilmoitusherkkyyden kasvu, joka on seurausta aiheen medianäkyvyydestä ja viime vuonna päivitetystä laista, jossa uhreille tarjotaan parempaa apua ja suojelua.

   Jos heitetään vielä prosentit hiiteen ja palataan vanhaan kunnon pluslaskuun, niin ilmoitettujen raiskausten määrä +115, ulkomaalaisten epäiltyjen määrä +23. Jos unohdetaan puskaraiskaajat kokonaan, niin raiskauksia, joissa epäilty tiedossa +66, eli ulkomaalaiset eivät vieläkään selitä muutoksesta kuin kolmasosan. Vieläkin 43 selittämätöntä “uutta” raiskaustapausta.

   Eli kerro nyt minulle, miksi poliisiylijohtajan arvio ilmoitusherkkyydestä on niin pöyristyttävä? Erittäin positiivinen asia, että naiset hakevat entistä aktiivisemmin oikeutta seksuaalisen väkivallan edessä, mutta ilmeisesti raiskaustilastojen käsittely mistään muusta kuin maahanmuuton näkökulmasta ei käy enää tätä nykyä laatuunm, vaan on mukamas tämän todellisen ongelman hyssyttelyä.

   Kukaanhan asianosaisista ei kiellä, etteikö ulkomaalaisten korostunut osuus raiskauksista olisi todellinen ongelma. Se vaan ei ole yksin se syy, joka tämän uusimman tilaston selittäisi.

   1. Trumpester

    Aikansa kun lukee alakoululaisten ylemmyydentuntoisia raapustuksia, niin oppii tosiaan ohittamaan suurimman osan tekstistä lukematta. Ihan ajankäytön ja myötähäpeän sekä turhautumisen välttelyn vuoksi,

    Se voi hyvin olla, että myös ilmoitusherkkyys on kasvanut, joskaan todisteita sen puolesta ei juurikaan ole. Mutta tästä huolimatta ei voi kiistää sitä, etteikö ulkomaalaisten raiskailu olisi lisääntynyt, enemmän kuin suomalaisten. Eli ei tämän tarvitse olla joko-tai-kysymys. Poliittisesti korrektia on tietenkin hatarin perustein ilmoittaa vain tämä vahva toive lisääntyneestä ilmoitusherkkyydestä. Toisaalta myönnän, että toinen puoli kenties täysin sulkee ilmoitusherkkyyden muutoksen mahdollisuudenkaan pois, yhtä epärationaalisin ja ideologisin perustein kuin poliisijohto kivapuhuu toiseen suuntaan.

    Kun tiedämme vanhoista tutkimuksista, että maamme on saanut runsaan annoksen 20 x keskiarvoa raiskailevampaa populaatiota, ja tämä siis ennen kuin ilmoittamattomat kotiraiskuut laskettu (joita kyseinen väestönosa ei ole tottunut pitämään rikoksina), niin raiskausmäärien kasvu on ollut suorassa linjassa tuon ennakkotiedon kanssa. Voihan tässä ilmoitusherkkyydelläkin oma sivuroolinsa olla, ainakin sitä kovasti toivotaan.

    Suomalaisten epäiltyjen määrä on muuten kahdessa vuodessa kasvanut täsmälleen saman verran kuin arvioin tuossa alempana suomalaistuvien mamujen vaikutukseksi eli 4%\v. Jos lisäksi ilmoitusherkkyys on kasvanut, niin suomensuomalaisten raiskailut ovat laskussa. Mikä tietenkin jo ikäpyramidinkin vuoksi odotettavaa on ja näkynyt muussakin rikollisuudessa jo pitkään. Vanhentuvien suomalaisten rauhoittumisellahan taas suvaitsevissa piireissä perustellaan, ettei maahanmuutto ole kasvattanut rikollisuutta, kun suomalaiset ovat rauhoittuneet enemmän kuin mamut lisänneet rikollisuutta,

 6. Multikulti Oy Ab

  > … sillä yleisen elämänkokemuksen varjolla on turvallista väittää, että esimerkiksi työperäinen länsimainen maahanmuuttaja ei syyllisty raiskausrikoksiin yhtään sen useammin kuin natiivi suomalainen, …

  Onneksi on aina se Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus vuodelta 2014, joka selvitti tämänkin.

  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152441
  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152441/265_Lehti_ym_2014.pdf#page=41

  joka toteaa raiskauksista seuraavaa:

  “- Maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa lähes kahdeksankertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna
  – Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.
  – Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten miesten rikollisuustaso oli yli kuusinkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden
  – Sosiodemografisten tekijöiden vakioinnin jälkeen Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten raiskausrikollisuuden taso oli edelleen kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden”

  Tämä on siis vuodelta 2014 ja data pari vuotta vanhempaa, mutta sillä ei ole merkitystä näin lyhyellä aikavälillä.

  Tilastokeskuksen tietokannoista näkee myös ihan vapaasti kansallisuudet seksuaalirikoksista, mutta tässä tutkimuksessa on todellakin selvitetty todellinen tausta, eli 2. polven maahanmuuttaja ei ole tässä suomalainen.

 7. Trumpester

  Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 9 375 henkeä. Kun huomioidaan toisen polven maahanmuuttajat, jotka viime vuonna varttuivat raiskausikään, voidaan luku helposti pyöristää 10 000:een. Samoin voidaan karkeasti kertoa tämän väestön tuottamat raiskaukset 10:llä saadaksemme raiskausvertailuluvun vastaaviin suomalaisiin verrattuna. Suomalaisten tekemien raiskausten määrä siis kasvoi ulkomaalaisten takia saman verran kuin väestönkasvu 100 000:lla olisi aiheuttanut.
  Paitsi että nuo 10 000 ovat lähes kaikki parhaassa raiskausiässä, kun taas suomalaisista sitä on alle puolet väestöstä iänkään perusteella. Voidaan siis edelleen kertoa raiskausvertailuluku kahdella, saadaan 200 000. Sukupuolta en nyt käsittele, sillä yllättävän moni kansalaisuuden saaneista lienee nainen, vaikkakin suomalaisissa naisia on tiheämmässä.

  200 000 / 5 000 000 = 4%. Eli 4% verran suomalaisten raiskailut lisääntyvät vuosittain ulkomaalaisten suomalaisten ansiosta.

 8. Eimullamuuta

  Tilastokeskuksen tietokannoista näkee tosiaan seksuaali- ja muista rikoksista epäiltyjen kansalaisuudet. Jos rikollisella on kaksoiskansalaisuus, lasketaan hänet (rikos)tilastoissa Suomen kansalaiseksi.

  Läpinäkyvyyttä lisäisi ja eri kansalaisuuksien todellisuutta paremmin kuvastavan osuuden selvittämistä helpottaisi, jos rikostilastoista olisi mahdollisuus tehdä hakuja rikoksentekijän äidinkielen perusteella. Nykyään se ei ole mahdollista, ainakaan verkon kautta Tilastokeskuksen stat.fi -tietokannasta. Tiedot rikoksista epäiltyjen äidinkielestä ovat toki olemassa, ja esimerkiksi Optulan Maahanmuuttajat rikoksentekijöinä ja -uhreina -raportissa, johon jo aikaisemmassa viestissä täällä viitattiin, oli yhtenä luokitteluperusteena käytetty äidinkieltä.

  Vaikkapa työllisyystilastoista pystyy Tilastokeskuksen tietokannasta kyllä tekemään hakuja äidinkielen perusteeella. Kun tarkastelee esimerkiksi somalien työllisyyttä, niin pelkkien Somalian kansalaisiksi laskettavien työllisyys on huomattavasti heikompi kuin somalin äidinkielekseen ilmoittavien – ja viimeksi mainittua kuitenkin (ei niin yllättäen) käytetään työllisyystilastoja tehtäessä ja niistä uutisoitaessa. Rikostilastoissa somaleiksi lasketaan kuitenkin vain Somalian kansalaiset. Sama tilastointitapa koskee toki kaikki kansalaisuuksia.

 9. Kalle

  Tässä tuntuu myös olevan outo ajatus, että se on joko tai, eli joko ilmoituskynnys on madaltunut tai ulkomaalaisten tekemät raiskaukset ovat lisääntyneet. Eiväthän nämä kaksi sulje toisiaan pois, ulkomaalaisten tekemät raiskaukset ovat voineet kasvaa vaikka ilmoituskynnys olisi samaan aikaan madaltunut.
  Vaikka ilmoituskynnys olisi madaltunut, on aika hankala keksiä perustuja sille miksi se olisi madaltunut enemmän ulkomaalaisten tekemissä rikoksissa kuin suomalaisten? Muutenhan ilmoituskynnyksen madaltuminen ei voi selittää eroa näiden kahden suhteen muutoksissa.
  Lisäksi herää kyllä myös kysymys onko tuo suomalaisten epäiltyjen osuuden kasvu edes tilastollisesti merkittävä? Tuntuisi aika oudolta, että ilmoituskynnys olisi suomalaisten osalta laskenut 2016 ja taas noussut 2017. Satunnaisvaihtelu voi selittää tuolalisen +-5% heittelyn keskiarvon ympärillä. Sen sijaan lähes 70 % tuskin on satunnaisvaihtelua.

 10. anonym

  Normaalia eliitin poliittisen ajatuspoliisin valehtelua. Ei yllätä yhtään. Poliisin tiedotteita pitää lukea rivien välistä ja heillä on kaksoisstandardit ulkomaalaistaustaisille ja kantasuomalaisille. Esimerkiksi kun haetaan ulkomaalaisia rikollisia, annetaan kantasuomalaisten uhrien tunnusmerkit tai jätetään tunnistetietojen antaminen kuukausien päähän. Kun joku narkkari kuolee kadulla, niin poliisi jakaa kaiken materiaalin HD kuvia myöten lehdistölle ennen kuin tutkinta on edes kunnolla alkanut.

  Kunnioitus poliisia kohtaan on jatkuvan valehtelun johdosta nolla.

 11. Jarno

  Koska haluan yhä osoittaa alakoululaista elitismiäni, niin taidan jopa hieman kommentoida tuota päättelyketjua, jolla päädyit tähän 4%:n arvioosi. Ainut todellinen luku, joka arviostasi löytyy on tuo Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä (tämänkin kohdalla luotan sokeasti sanaasi, koska en jaksa googlettaa, eikä määrällä sinänsä ole jatkon kannalta merkitystä).

  Tämän jälkeen menet suoraan oman ennakkoasenteesi vietäväksi ja heität päästäsi, että näiden noin kymmenen tuhannen “raiskausriski” on kymmenkertainen. Miksi? No koska se ilmeisesti sopii sinun maailmankuvaasi. Luku on kuitenkin siitä aika mielenkiintoinen, että vastaava suhdeluku Suomen kansalaisten ja vielä ulkomaan kansalaisuutta nauttivien välilläkin on tämän uuden tilaston valossa vain n. 8,4. Toisin sanoen sinun lukujesi mukaan Suomen kansalaisuuden vasta saaneet ovat oikeita superraiskareita. Tästä voimmekin aika kohtuullisesti päätellä, että joko Migrillä on meille hyvin paljon selitettävää tai sitten jonkun keskusteluun osallistuvan mopo keulii pahemman kerran. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä.

  Vielä hauskempaa tästä tulee, kun katsotaan mitä kansalaisuus sitten oikeasti vaatii: Aika monia asioita, mutta muun muassa 5 vuoden yhtäjaksoista asumista Suomen kamaralla ja tietenkin nuhteettomuutta lain edessä; täysi-ikäisyyttä, talousasioiden säntillistä hoitamista, vakituista tulonlähdettä, yms. Eli nämä 10 000 uutta kansalaista elävät täällä 5 vuotta oikeina siveyden sipuleina, kunnes saavat kansalaisuuden ja sillä sekunnilla heistä kuoriutuu yksi kansakunnan rikollisimmista väestönosista?

  Tähän väliin taidan antaa sinulle mahdollisuuden kommentoida tai ehkä oikaista joitain kohtia arviossasi, jos vain suinkin katsot tällaista tarpeelliseksi?

  1. Jarno

   Tämä siis vastauksena Trumpesterille, vaikka menikin epähuomiossa ihan omaksi kommentikseen.

  2. Trumpester

   Lopetin lukemisen tuohon 8,4 vs 10 – kohtaan, hulvatonta. Kiitos:)

   1. Jarno

    Kiitokset itsellesi. Tämä on ollut erittäin avaava oppitunti siitä miten aikuiset väittelee. Päällimmäisenä asiana mieleen jäi se, että numerot ovat täysin mielipidekysymyksiä. Jos ne ei miellytä, niin voidaan keksiä omat.

    Hyvää päivänjatkoa.

    1. Trumpester

     Ei minulle 8,4:n miellyttävyydessä mitään ongelmaa ole, sehän on käytännössä juuri sama luku, minkä karkeana arviona heitin. Kiitos vain arvioni oikeaksi todistamisesta.

     1. Jarno

      Siinä tapauksessa et ymmärrä mikä luku tuo 8,4 on ja mitä se tuossa yhteydessä merkitsee. Mene lukemaan kommentti uudestaan ja tällä kertaa loppuun asti. Jos ei sittenkään avaudu, niin mitäpä minä suotta sinua asiassa auttamaan kun niin nätisti tässä omaa kuoppaasi kaivat. Keskusteluun ei näillä puheilla enää lisättävää, eikä poistettavaa.

     2. Trumpester

      No pyynnöstäsi luin viestisi loppuun. On sinulla tuossa mahdollisesti ihan oikea pointti. Kyllä kansalaisuuden saaneet saattavat olla vähemmän rikollisia kuin muut ulkomaalaiset. Toisaalta rikollisetkin saavat kansalaisuuden, kunhan ovat pari vuotta pidempään rötöstelemättä. Raiskaukset ovat muutenkin sen verran harvinainen rikos, varsinkin tuomiot niistä, että harva raiskaajakaan olisi tuomiota juuri viime vuosina sattunut saamaan.
      Tilastojen puuttuessa kansalaisuuden saaneiden rikollisuudesta, voisi myös spekuloida, että kansalaisuuden saamisen jälkeen ei enää niin tarvitse vältellä raiskaamista, kun ei voi joutua karkoitetuksi, eikä kansalaisuutta voida perua.

      Toisen polven mamut ovat ilmeisesti vähän vähemmän rikollisia kuin ensimmäisen, luokkaa -20%.

      Näin ollen voin näiden osalta myöntyä laskemaan arviotani. Toisaalta olisi mahdollista löytää myös alkuperäistä arviotani synkentäviä tekijöitä, kuten jos viime vuosina kansalaisuuden saaneet edustavat raiskaavampia etnisiä ryhmiä ja sukupuolta kuin ulkomaalaisten keskiarvo.

      Laskelmani ideana ei nyt ollut kuitenkaan esittää absoluuttista totuutta aiheesta, vaan esimerkinomainen malli. Joka tapauksesa on selvää, että ulkomaalaiset suomalaiset synkentävät suomalaisten rikostilastoja niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Onko tarkka luku raiskauksissa sitten alkuperäisen heittoni +4%/v tai jotain väliltä 2-8%/v, ei tässä vaiheessa ole olennaista. Tehköön Kaarisade, Huhtela tai joku muu noheva poliisi tarkemman tutkimuksen aiheesta.

 12. Veijo Hoikka

  Ilmeisesti poliisi on saavuttanut tavoitteensa. Matujen raiskaukset, murhat ja muut rikokset ohjataan pohdinnan aiheiksi esim. tälle seinälle johtaen juupas-eipäs-dialogiin kommentoijien välille, maustettuna henk.kohtaisuuksilla (joista MV ja US kommentaattorit ovat tunnetuimpia). Jos ei tilastoista selviä miten asia on, niin eikun puskat kahisemaan.
  Uusi termi olisi paikallaan selventämään henkilöitä, jotka erottuvat selkeästi ns. uussuomalaisista, toisen polven… jne. Eräs voisi olla rotusuomalainen (vrt. rotukoirat, -kissat, -hevoset).

 13. Eerikki

  Hauskoja kommentteja, joita on kiva lukea ja samalla parantaa omaa sivistystä… En malta olla kiittämättä Päivän Byrokraattia – Poliisin edustaja lopulta kommentoi johtajansa kevyttä heittoa sitkeän muistutuksen ansiosta.

  Muutamasta prosentista kinaamisen sijaan merkittävää on poliisin pitkään kestänyt vaikeneminen. Analysoidut tulokset nostaa vielä lisää hämmästystä. Kun katsotaan kehitystä kummalla ajanjaksolla vain, on muutos järkyttävä.

  Ihmetyttää kyllä, miten tämän kehityksen jälkeen poliisi resurssoi uudet virat nimenomaisesti vihapuheen tutkintaan.

  1. Trumpester

   No tällainen kehityshän herkästi lisää vihapuhetta, joten kyllä Keijo Kaarisade, Jussi Huhtela, Jari Taponen ja Seppo Kolehmaisen aivan oikealla asialla ovat.

  1. Trumpester

   Syytät siis PB:tä poliisin samalta ajanjaksolta vetämien tulkintojen haastamisesta. Upeaa.

   Ja aiemmin olemme nähneet kritiikkinä PB:tä kohtaan sen, että otti huomioon muutoksen kahdelta vuodelta, mikä oli kuulemma liian pitkä aikaväli. PB on siis aina väärässä, joko liian lyhyen tai liian pitkän ajanjakson vuoksi. Sen sijaan vastapuoli on oikeassa ja tarkoitushauton esittäessään ihan miltä tahansa aikaväliltä toiveikkaita tulkintojaan.

   PB:llä on kyllä oikeuskin liputtaa haluamansa ideologian puolesta ja siten olla vaikka tarkoitushakuinen, mutta poliisilla ei pitäisi olla, eikä objektiiviseksi itseään kutsuvalla vastuumedialla.
   Tarkoitushakuisuus ei myöskään tee sanotusta automaattisesti epätotta.

 14. Tuhlaajapoika

  ” Itse emme niitä heti nähneet, sillä kysymystä kommentoi ylikomisario Jussi Huhtela, joka oli mahdollisesti ideologisista syistä blokannut Päivän Byrokraatin.”

  Ette ole mielestäni tweetanneet mitään törkeää. Taitaa otta blockki botti jaossa,, kun joku on polytbyron kokouksessa todennut teidän tilin “ei toivotuksi”.

  Se mikä minusta on ihmeeellistä, että joko tilastot mitä annetaan julkisuuteen ovat todella heikot tai sitten meillä kerätään vain mikro-osa tarvittavia tietoja, kyllä pitäisi kerätät kaikki mahdolliset tiedot, jotta voitaisiin tehdä vastakeinoja, ottaa kiinni mahdollisia tekiöitä, paikkoja ja profiliointia. Vai onko se niin ettei “rasismin” nimessä uskalleta kerätä ja/tai julkaista, koska kaikki tiedämme miten ikävän rasistista tiede ja tilastot voivat olla.

  Ps. Älkää ihmiset jaksako mitään satunnaisvaihtelu roskaa kun tällä kertaa korrelaatio on selvä, meille ei vaan ole annettu kaikkia tietoja tai ne on jätetty jostain kumman syystä keräämättä.

  1. Päivän Byrokraatti

   Päivän Byrokraatti ehti lähettää Jussi Huhtelalle vain yhden viestin. Kysyimme häneltä kohteliaasti, miksi hän blokkaa niin monta keskustelijaa. Huhtela ei vastannut, vaan blokkasi Päivän Byrokraatin…