Päivän Byrokraatti

Please Wait...

Päivän Byrokraatti

Perusaloite

Päivän Byrokraatti on valmistellut #Perusaloite-nimellä tunnetun kansalaisaloitteen, jonka keskeiset tavoitteet ovat:

– parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia;

– toteuttaa perustuslain turvaama sopimusvapaus työsuhteissa;

– alentaa palveluiden hintatasoa ja elinkustannuksia;

– alentaa sosiaaliturvan kustannuksia sen tasoon puuttumatta;

– pienentää erityisesti pienten työnantajien työllistämiskynnystä;

– keventää ansiotuloverotusta; ja

– parantaa Suomen kilpailukykyä ohi keskeisten verrokkimaiden.

 

Päivän Byrokraatin kansalaisaloite pitää sisällään seuraavat järjestelmää tehostavat ehdotukset:

 

1) Työehtosopimusten yleissitovuutta koskevat määräykset poistetaan työsopimuslaista

Ehdotus lakkauttaa työehtosopimusten yleissitovuuden. Ehdotuksella autetaan työpaikkojen syntymistä matalan tuottavuuden aloille ja turvataan työsuhteen osapuolille, työnantajalle ja työntekijälle kuuluva sopimusvapaus.

 

2) Irtisanomisperusteita ja takaisinottamista koskevat säännökset poistetaan työsopimuslaista

Ehdotuksella pyritään parantamaan erityisesti työttömien työnhakijoiden asemaa ja kasvattamaan tarjolla olevien työpaikkojen määrää alentamalla työn tarjoamisen kynnystä. Palkkaaminen koetaan nykyjärjestelmässä juridisena riskinä, jota varsinkaan moni pienyrittäjä ei ole valmis ottamaan, ja paljon työpaikkoja jää siksi syntymättä.

 

3) Perustilimalli otetaan käyttöön sosiaaliturvassa

Perustilimallin käyttöönottoa ovat aiemmin ehdottaneet muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) ja Ajatuspaja Libera. Perustili otetaan Päivän Byrokraatin aloitteessa käyttöön keskeisiltä osin näiden esittämässä muodossa. Ehdotus poistaa kannustinloukkuja ja palkitsee sosiaaliturvan vastuullisesta käytöstä.

 

Lisätiedot kansalaisaloitteen sisällöstä ja ehdotusten tarkemmat perustelut löytyvät alla olevasta kuvalinkistä. Samassa paikassa voi myös allekirjoittaa aloitteen:

 

 

 

#Perusaloitetta koskevia uutisia eri medioissa:

 

Verkkouutiset 3.1.2018

 

Talouselämä 3.1.2018

 

 

Verkkouutiset 3.1.2018

 

Yle 3.1.2018

 

Verkkouutiset 4.1.2018

 

Päivän Byrokraatti on yhteiskunnallinen ajakohtaissatiiri, joka kannattaa tervettä järkeä, yksilönvapauksia, sanan- ja mielipiteenvapautta, tasa-arvoa ja markkinataloutta.